Categories
other

List otwarty polskich hakerspejsów do Ministra Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej RP, p. Tomasz Siemoniak, udzielając dwa dni temu wywiadu dla Radia Tok FM wypowiedział się w sposób propagujący szkodliwy stereotyp hakera.

Członkowie i sympatycy polskiego ruchu hakerskiego postanowili napisać do ministra list otwarty. Warszawski Hackerspace jest jednym z sygnatariuszy tego listu. Poniżej przedstawiamy jego pełną treść.

Szanowny Panie Ministrze,

Jako członkowie i sympatycy polskiej społeczności hakerów pragniemy odnieść się do wywiadu, którego udzielił Pan dnia 2014-02-05 w ramach audycji “Poranek Radia Tok FM”.

Środowisko hakerskie w Polsce od dawna ma wpływ na rozwój technologii zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Dziś przyjmuje też bardziej oficjalną formę szeregu organizacji pozarządowych realizujących etos, wartości i filozofię hakerską.

Niestety, nadal pokutuje, kreowany m.in. przez część mediów, fałszywy obraz hakerów: w debacie publicznej przedstawiani są oni jako pospolici przestępcy. Również w znaczeniu pejoratywnym pojawił się on w Pańskim stwierdzeniu, kiedy prosił Pan aby “nie nazywać specjalistów, których chcemy zatrudnić, hakerami”. Jednak, w środowisku specjalistów technologii informacyjnej, do którego się Pan odnosi, określenie “haker” jest jednoznacznie pozytywne.

Taka pejoratywna interpretacja jest nie tylko błędna, lecz również krzywdząca. Jej efektem jest nieuzasadnione przekonanie opinii publicznej co do charakteru działań hakerów i, de facto, dyskryminacja ich w wielu sytuacjach – której najjaskrawszym bodaj przykładem był proces nieżyjącego już Aarona Swartza (opisany w artykule “Hakerzy. Rycerze Wolności” Edwina Bendyka). Groteskowe zarzuty wobec tego aktywisty i hakera miały swe źródło w nieuzasadnionym strachu opinii publicznej przed hakerami.

Etos hakerski opiera się na chęci poznania, zrozumienia i tworzenia. Dla hakerów zdobywanie szeroko pojętej wiedzy z różnych dziedzin nauki oraz jej wykorzystanie w twórczy, niestandardowy, innowacyjny sposób jest jedną z podstawowych motywacji do działania. Łączy się to również z mocnym przekonaniem o konieczności dzielenia się zdobytą wiedzą i wzajemną pomocą.

Osobistościami, których praca kojarzona może być z ruchem hakerskim w Polsce, są: Jacek Karpiński, Adam Słodowy, Julian Antonisz. Również znana starszym pokoleniom animowana postać Pomysłowego Dobromira prezentuje podejście bliskie hakerom.

Dzięki hakerom powstały technologie, bez których dziś nie wyobrażamy sobie cyfrowej rzeczywistości. Internet został stworzony właśnie przez współpracujących z amerykańską agencją badań i rozwoju DARPA hakerów (początkowo pod nazwą ARPANET), zaś podstawą większości usług, z których korzystamy, jest wolne oprogramowanie – tworzone przez hakerów na całym świecie i wykorzystywane w każdym sektorze gospodarki i administracji (m.in. w 90% instytucji publicznych w Polsce). Ministerstwo Obrony Narodowej również wykorzystuje owoce pracy hakerów w swojej infrastrukturze. Dziś hakerzy uczestniczą w kolejnych technologicznych przemianach, lub wręcz je rozpoczynają – tworząc m.in. pierwsze tanie drukarki 3d.

Posiadana wiedza nie oznacza, że posiadająca ją osoba jest przestępcą. Tak jak ślusarz nie jest, z definicji, włamywaczem, a mechanik samochodowy złodziejem pojazdów – tak samo haker nie jest cyberprzestepcą. Nikt jednak nie piętnuje ani ślusarzy, ani mechaników samochodowych za posiadanie wiedzy, która umożliwiłaby przecież popełnienie przestępstwa.

Dziś, w erze post-snowdenowskiej, wiemy już również, że działania kojarzone (niesłusznie) z ruchem hakerskim prowadzone są często przez rządowe agencje wywiadowcze, jak amerykańska NSA czy brytyjska GCHQ. Chcemy wierzyć, że nie takie zadania stawia Pan przed powstającym Centrum Operacji Cyfrowych.

W wielu miastach na terenie Polski, jak również poza jej granicami, powstają miejsca, w których hakerzy spotykają się, pracują, wymieniają doświadczeniami – miejsca takie określane są mianem “hackerspace”, przedstawiciele polskich grup związanych z wieloma z nich podpisali niniejszy list. Zapraszamy Pana i wszelkie osoby zainteresowane pogłębieniem swych informacji na temat ruchu hakerskiego do odwiedzenia tych miejsc, chętnie też spotkamy się z Panem lub przedstawicielami Ministerstwa, jeżeli wyrazicie Państwo taką wolę.

Z poważaniem,
/-/

List podpisali, poza nami, przedstawiciele Hackerspace Lublin, Krakowskiego Hackerspace, Hackerspace Silesia, Polskiej Grupy Użytkowników Linuksa oraz Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania.

Leave a Reply