Categories
other

Beer & Bitcoin #26

Beer & Bitcoin #26
15.01.2019
Kolejna impreza z cyklu Beer & Bitcoin zbliża się dużymi krokami! Nasze kolejne spotkanie odbędzie się w najbliższy wtorek 15 stycznia o 18:00, oczywiście w Warszawskim Hackerspace – ul. Wolność 2A. Naszymi prelegentami będą Szczepan Bentyn, influencer bitcoina, oraz Patryk Kempiński, biznesmen i youtuber współpracujący z kanałem Krypto Raport. Liczymy na waszą obecność – dyskusje w kuluarach i integracja są wartością samą w sobie. Poza tym – piwo się samo nie wypije, a pizza sama nie zje 😉 Zapraszamy!

Harmonogram:
18:00 integracja
18:30 rozpoczęcie części oficjalnej: Stanisław Wołoch – wprowadzenie
18.45 Szczepan Bentyn – influencer bitcoina.
19.00 Patryk Kempiński – biznesmen/youtuber.

Wydarzenie jest objęte patronatem Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin.

Beer & Bitcoin #26
15.01.2019
Another Beer & Bitcoin is coming! Our next meeting is scheduled on Tuesday, 15th January at 6 p.m., of course at the Warsaw Hackerspace – Wolność 2A. Our speakers will be Szczepan Bentyn, bitcoin influencer, and Patryk Kempiński, bussinessman and youtuber, cooperating with the channel Krypto Raport. We hope to see you – post-lecture discussions and integration are beneficial in their own right. Besides – beer wold not drink itself and pizza would not eat itself, either 😉

Timetable:
18:00 integration
18:30 start of the official part: Stanisław Wołoch – introduction (PL)
18.45 Szczepan Bentyn – bitcoin influencer.
19.00 Patryk Kempński – biznesman/youtuber.

The event is under the patronage of the Polish Bitcoin Association.