Categories
other

Enki-man and the masters of the universe

Picture related.

“Przepraszam panią bardzo, czy ma pani może wrzatek..?”