Tag Archives: sala komputerowa

Sala komputerowa dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Zbieramy komputery/części komputerowe do pracowni komputerowej dla dzieci. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest ogólnopolskim, pozarządowym stowarzyszeniem, prowadzącym działalność pożytku publicznego na rzecz dzieci. Instytucja ta prowadzi między innymi sieć świetlic, w których dzieci do lat 16 mogą spędzać wolny czas. Najczęściej są to dzieci z rodzin tzw. patologicznych … Continue reading

Posted in other | Tagged , , | Leave a comment